Saturday, April 6, 2013

తొలి అనుభవంనా పేరు సుధీర్.  నేను బి.ఇ. 3వ స0వస్తర0 చదువుతున్నాను. సునయన నా క్లాస్ మేట్.  మా ఇద్దరి పేర్లు ఒకే అక్షర0తో మొదలవడ0 వల్ల మా న0బర్లు కూడ పక్క పక్కనే ఉ0డేవి. నా న0బర్ 21, సునయన న0బర్ 22.  గత రె0డు ఏళ్లుగా నాకు సునయన అ0టే ప్రాణ0. పేరుకి తగ్గట్టు గానే తనవి అందమయిన కలువల లా0టి కల్లు. నా వయసు 20 . గడిచిన 20 ఏళ్లలో ఎప్పుడు లేని అన0ద0 సునయన పరిచయ0 తర్వాత నాలో కలిగి0ది. తన మాటల్లో ఏదో తెలియని హాయి, తన చూపుల్లో0 వర్ణి0చడానికి వీలు కాని మత్తు , తన నడకలో హ0సకి పోటి ఇవ్వగల వయ్యారం , తన సిగ్గులో గులాబిని తలపించె మేమరపు  ఉన్నాయి  అనడం ఎ0త మాత్రం అతిశయొక్తి కాదు.  సునయనకి నా ప్రేమ చెప్దామని చాలా సార్లు ప్రయత్ని0చా, కానీ మనసులో ఏదో తెలియని భయ0. ఒక వేల తనకు నా మీద అల0 అభిఫ్రాయ0 లేకపోతే మా స్నేహ0 పాడవుతు0దని భయం. అందుకే ఎప్పుడు నేను నా ప్రేమని వ్యక్తం చెయలేకపోయ.

ఆ రోజు మే 29, 2009, శుక్రవార0 . మా పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చే రోజు. నేను , సునయన కలిసి బిర్లా మ0దిర్ వెళ్లా0. దేవుడిని దర్శి0చుకొని పక్కనే నా0పల్లిలో ఉన్న మా ఇంటికి వెళ్లా0. అదే మొదటి సారి సునయన మా ఇంటికి రావడం. మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు కవడ0 వల్ల ఆ రోజు ఇద్దరు ఇంట్లో లేరు, నేను ఇంటి తాలం తీసి మేము లోపలకి  వెళ్లా0. నా ప్రియసఖితో , నా ఇంట్లో ఉన్న ఆ రోజు నా ఇల్లు నాకే ఎదో కొత్త స్వర్గ0లాగ అనిపి0చి0ది. సునయనని హాల్ లో కుర్చోబెట్టి , టి.వి. ఆన్ చేసి, తనకి తాగడనికి నిళ్లు తెద్దాం అని నేను వ0ట గదిలోకి వెళ్లా.  గ్లాసుతో నీళ్లు  తెచ్చి తన చేతికి అందించగానే , తన చేతి స్పర్శతో నాలో ఏదో తెలియని అలజడి మొదలయ్యింది. ఆడదాని చేతి  స్పర్శ చాలు ఎలాంటి మగాడయిన లొ0గిపోవడానికి అని నాకు మొదటి సారి అర్దం అయ్యింది. తన స్పర్శతో నాలో ఏవేవో ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి. మందరాం లాంటి తన చేతుల్లో బంది అవ్వాలని , గులాబి రేకుల్లా0టి తన లేత అదరాలపై నా ప్రేమ సంతకం చెయ్యాలని, హిమాలయల్లాంటి ఎత్తయిన తన జ0ట హ్రుదయ పర్వతాలఫై వాలిపోయి, చిన్నపిల్లడిలా తన వక్షలాని చుంబించి , తన పాలు తాగలని, ఇంకా ఏవేవో కోరికలు మనసుని తడిపేస్తున్నాయి. నా మదిలో కోరికల గుర్రాలకి తోడు, టి.వి. లో వచ్చే శృ0గార గీతాలు అగ్నికి ఆద్యం పోసినట్టు, నన్ను మరింతగా ప్రేరేపించసాగాయి. దానికి తోడు, సునయన రింగు రింగుల ముంగురులు ఫాన్ గాలికి ఎగిరుతూ, నన్ను కవ్విస్తూ, తన వైపుకి ఆహ్వానిస్తున్నాయి . క్షణ క్షణనికి నాలో కోరికలు నన్ను నిలవనివ్వడం  లేదు. ఇక చేసెది ఏమి లేక నా ఆగలేని ఆవేశానికి  కట్టలు కట్టడానికి నేను " తినడానికి ఏదైన తెస్తా " అని  సునయనతో చెప్పి వంట గదిలోకి వెళ్లా.

వంట గదిలోకి వెల్లగానే నాకే తెలియకుండా నా చెయ్యి నా పా0ట్ లోకి వెల్లింది. నా చెయ్యితో నా పా0ట్లో జరుగుతున్న అలజడిని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా. నాలో కోరికలు ఇంకా శృతి మించుతున్నాయి. కేవలం ముద్దు, కౌగిలి మాత్రమే  కాదు, ఇంకా ఏదో కావలంటున్నాయి.  ఇంతలో సునయన వంట గదిలోకి వచ్చి " ఏ0 చెస్తున్నావ్ సుధీర్ " అని అడిగి0ది.